Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i landbruget

 2016 blev særlig tragisk for landbruget, når det drejer sig om dødsulykker. I årets løb sket der 13 ulykker med dødelig udgang.

En opgørelse viser, at det særligt er disse fire typer ulykker, der fører til, at personer dør i landbruget:
1. Ramt af, klemt mellem/under maskine
2. Kvælning og drukning i siloer, brønde, gylletanke og lignende
3. Ramt af/klemt mellem/under genstand (ikke maskine) som falder ned eller vælter
4. Fald fra højden, fx stige eller tag

Få styr på arbejdsmiljøet og sikkerheden!

 

illustrationArbejdsmiljoe1LandboUngdoms arbejdsmiljøkonsulent kan  hjælpe dig med at få styr på hvordan:

 • I udarbejder en Arbejdspladsvurdering (APV)
 • I håndterer traumatiske hændelser og ulykker.
 • I gennemfører den årlige drøftelse.
 • I skal lave det årlige lovpligtige maskineftersyn og dokumetation.
 • I skal udarbejde Arbejdspladsbrugsanvisningen (APB) for farlige stoffer og materialer
 • I forbereder Jer til Arbejdstilsynets screeninger.

 

Efter et besøg af arbejdsmiljøkonsulenten får du:

 • System i arbejdsmiljøarbejdet og sikkerhed for, at tingene er i orden
 • En professionel sparringspartner, der hjælper dig med at forbedre arbejdsmiljøet
 • En arbejdsplads, hvor sikkerheden i dagligdagen er i fokus, og risikoen for arbejdsskader derfor minimeres
 • Et godt arbejdsmiljø, der skaber basis for et godt samarbejde på arbejdspladsen
 • Tilfredse medarbejdere

Et landbrugsejendom er et særligt sted.

Det er de voksnes arbejdsplads, din families hjem og børnenes legeplads. Derfor skal din bedrift sikres, så alle kan færdes trygt på ejensommen. Mange af de ulykker, der sker i landbruget, kan afværges ved at forebygge, fjerne eller begrænse de farer, der kan føre til ulykker.

Det kan din arbejdspladskonsulent hjælpe dig med.

Ring og bestil tid til et sikkerhedstjek hos

LandboUngdoms Arbejdsmiljøkonsulent: Hans Jürgen Dethlefsen på telefon +45 87 40 87 70

På hjemmesiden www.barjordtilbord.dk findes faktaark med anvisninger på, hvordan man med grundig planlægning og det rigtige udstyr kan minimere mange ulykker i landbrug.