Arbejdsmiljøorganisation

 Alle virksomheder med mindst 10 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation, hvor ledelsen og medarbejderne har pligt til at samarbejde om at styrke arbejdsmiljøet. 
 
Virksomheder med 10-34 ansatte
Virksomheder med mellem 10-34 medarbejdere skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren er som udgangspunkt formand for organisationen.

Virksomheder med 35 eller flere ansatte
Virksomheder med 35 ansatte eller derover skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøgruppen er grundstammen i arbejdet og tager sig af daglige opgaver med arbejdsmiljø. Den består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. 

Arbejdsmiljøudvalget er overordnet arbejdsmiljøgruppen og tager sig af sager, som gruppen ikke kan løse selv. Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper.

Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal have en arbejdsmiljøuddannelse
Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som bliver valgt til arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer senest tre måneder efter, de er blevet valgt. 

Arbejdsgiveren har pligt til at betale uddannelsen og andre udgifter i forbindelse med uddannelsen, og arbejdsgiveren har også pligt til at tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen. 

Arbejdsmiljøuddannelsen

Mere om arbejdsmiljøorganisationen