Lønniveauer til fodermestre og..

5. september 2017:     Lønniveauer fodermestre og driftsledere – SIRI ændrer ikke lønniveau endnu

SEGES har spurgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), om hvornår de nye lønniveauer for fodermestre og driftsledere træder i kraft. SIRI oplyser, at foreløbig benytter SIRI på trods af de nye meldinger fra arbejdsmarkedsrådene de gamle lønniveauer i deres sagsbehandling. Dette gælder RAR Nord-, Øst-, og Vestjylland samt RAR Sydjylland og Fyn samt Hovedstaden, Sjælland og Bornholm

Foreløbig betragter SIRI fortsat de nye udmeldinger som værende under forhandling. SIRI har planer om at give en samlet udmelding, når der bliver en ændring i deres sagsbehandling.