Et godt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø giver glade medarbejdere. Arbejdsmiljø handler både om det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, og som virksomhedsejer skal du følge lovgivningen på arbejdsmiljøområdet.

 

Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø er stort set alt det på arbejdspladsen, som ikke handler om mennesker og planlægning. Det kan f.eks. være støj, vibrationer, lys og så videre.

Arbejdspladsen skal passe til medarbejderens arbejde. Det gælder både de fysiske rammer, og hvordan de fungerer i det daglige. Arbejdet kan ændre sig, så de fysiske rammer ikke længere er optimale. Det kan også være, at de fysiske rammer er blevet forældede.

Godt fysisk arbejdsmiljø kan bl.a. give:

 • Lavere sygefravær
 • Øget produktion
 • Godt omdømme
 • God personalepleje

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er f.eks. forholdet til kollegaerne, og hvordan arbejdet er organiseret. Psykisk arbejdsmiljø bliver typisk inddelt i krav og ressourcer. Kravene er det, medarbejderne bliver udsat for i arbejdet, og ressourcerne er de forudsætninger, den enkelte medarbejder har for at overkomme kravene.

Det er vigtigt for livskvaliteten hos hver enkelt medarbejder, at der er en passende balance mellem de krav, der stilles til medarbejderen og de ressourcer, den enkelte har.

Faktorer der kan have indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø:

 • Stress
 • Mobning, chikane og vold
 • Krav i arbejdet
 • Samarbejde og konflikter
 • Jobusikkerhed og uforudsigelighed
 • Motivation i arbejdet
 • Ledelse og organisation

 

Virksomhederne skal sørge for glade arbejdsrammer