Arbejdsulykker – arbejdsgiveren har pligt til at anmelde!

 

Det er der flere grunde til:

  1. Forebyggelse
  2. Mulighed for erstatning til skadekomne
  3. Frister for forældelse

Som arbejdsgiver skal du anmelde arbejdsulykker gennem det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk.

Hvis en af dine ansatte kommer til skade ved en arbejdsulykke, har du pligt til at anmelde, hvis medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadeloven.

Som udgangspunkt skal du anmelde alle arbejdsulykker. Du skal anmelde skader til dit forsikringsselskab senest 9 dage efter, at skaden er sket.
Småskader – som fx et blåt mærke – skal dog ikke anmeldes.

Hvis en af dine ansatte muligvis har fået en erhvervssygdom, kan du anmelde den til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Det er som udgangspunkt egen læge, som skal anmelde en erhvervssygdom, og du har som arbejdsgiver ikke pligt til at anmelde sygdomme.

Særligt om dødsfald

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97.

Erhvervssygdomme

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme.
Se mere her

Kontakt evt Arbejdsmiljørådgiver Hans Jûrgen Dethlefsen