Ansættelsesret

Det er nemt at ansætte, hvis man kender reglerne!

 

For et  godt ansættelsesforhold, er det vigtigt at arbejdsgiver og medarbejder har fået afstemt forventningerne til det kommende samarbejde.

LandboUngdoms konsulenter bistår  gerne med udarbejdelse af

  • ansættelseskontrakten, så du er sikret, at ansættelsesbevislovens krav er opfyldt. Er der mangler ved et ansættelsesbevis, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse.
  • uddannelsesaftalen, med arbejdstidsplan, lønindplacering m.v.
  • tjenesteboligkontrakten, når der stilles bolig til rådighed i forbindelse med ansættelsen.

 

Nogle siger, at mundtlige aftaler er lige så gyldige som skriftlige aftaler, men desværre er det utroligt svært at bevise en mundtlig aftale.

Vi hjælper dig med at sikre, at kravene til ansættelseskontrakten er opfyldt.

Kontakt konsulenten på tlf. + 45 87 40 87 70