Krav om skriftlig politik for anvendelse af e-cigaretter på arbejdspladsen

Med den nye lov om elektroniske cigaretter pålægges arbejdsgivere at udarbejde en skriftlig politik for anvendelsen af e-cigaretter på arbejdspladsen. Udarbejder arbejdsgiveren ikke en sådan politik, kan det udløse bøde.

Loven foreskriver, at der på alle arbejdspladser skal være en skriftlig politik for anvendelsen af e-cigaretter på arbejdspladsen.

Politikken skal som minimum indeholde oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvor der må anvendes e-cigaretter.

Det er en betingelse, at politikken er tilgængelig for medarbejderne på arbejdspladsen. Det kan for eksempel ske ved at indarbejde anvendelsen af e-cigaretter i en evt. eksisterende rygepolitik, ved opslag på arbejdspladsens intranet eller ved skiltning.

Forpligtelsen er strafbelagt, hvilket vil sige, at hvis der ikke er udarbejdet en skriftlig politik for anvendelsen af e-cigaretter på arbejdspladsen, kan det udløse en bøde til arbejdsgiveren.

Det er Arbejdstilsynet, der står for at føre tilsyn og kontrol.

Lov om elektroniske cigaretter er trådt i kraft pr. 7. juni 2016.

Kilde: Lov om elektroniske cigaretter m.v., Lov nr. 426 af 18/05/2016.

Her finder du forslag til rygepolitik.

Arbejdsmiljøkonsulent Hans J Dethlefsen – tlf. + 45 87 40 87 62