Undgå at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har netop udgivet en ny pjece til arbejdsgivere i Danmark, om hvordan du som arbejdsgiver undgår at beskæftige udlændinge ulovligt.

Pjecen er en guide til, hvordan man som arbejdsgiver sikrer sig mod at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

I pjecen findes blandt andet information om, hvilke udlændinge der skal have en arbejdstilladelse, hvordan en arbejdstilladelse ser ud, og hvilke begrænsninger tilladelsen til at arbejde eventuelt har. Der er herudover vist billeder af de steder på opholdskortet, hvor arbejdsgiveren skal være særlig opmærksom, således at det undgås, at arbejdsgiveren beskæftiger udlændinge ulovligt.

  • Husk at ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, skal der i lighed med ansættelsen foreligge en ansættelseskontrakt.
  • Ansættes der udlændinge, som ikke er statsborger i et EU-land, et EØS-land eller
    Schweiz, skal de altid  have en Dansk arbejds- og opholdstilladelse inden de må arbejde i Danmark.

Har du behov hjælp eller mere information i forbindelse med ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft, kontakt da en vore konsulenter – klik her for info.

Se pjecen:  i en  Dansk Udgave (PDF)   og i en Engelsk Udgave.