Medarbejderboligen og skat

I  2013 kom der nye regler for beskatningen af medarbejderboliger. Beskatningen af fri helårsbolig sker nu på baggrund af boligens markedsværdi.
Markedsværdien er nu bestemt af den leje, som den pågældende bolig kan udlejes til i markedet.

Skattereglerne (01-01-2013)
Beskatningen af den ansatte, der har medarbejderbolig, vil være afhængig af, om der er tale om en fri bolig eller en tjenestebolig.

Fri bolig:
Den ansatte, som bor i fri bolig har ikke bopælspligt under ansættelsen, men fraflytningspligt ved ophør af ansættelsen. Der vil kunne opnås et nedslag i den skattepligtige værdi.

Tjenestebolig:
Den ansatte, som bor i tjenestebolig har både bopælspligt under ansættelsesforholdet og fraflytningspligt ved ophør af ansættelsen.

Beskatningen af fri bolig kan maksimalt udgøre 15 % af lønnen.
En tjenestebolig skal efter loven som minimum beskattes med 2.000 kr. pr. måned.

Der vil kunne opnås et nedslag i den skattepligtige værdi.

Hvis boligen er en lejebolig …
Hvis arbejdsgiveren selv er lejer af den bolig, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes den leje, arbejdsgiver betaler, som beskatningsgrundlag. Denne regel gælder, uanset om den ansatte har fri bolig eller tjenestebolig. Hvis den ansatte selv betaler en del af lejen, reduceres beskatningsgrundlaget med samme beløb.

Boligkontrakt
Der skal være udarbejdet en særlig boligkontrakt, når der er tale om en medarbejderbolig, der er tilknyttet ansættelsesforholdet.