PS-nyt inkl. hotline

 

Tag dine forholdsregler!

Når der opstår spørgsmål vedr. opsigelse af medarbejder, ferieregler, barsel eller lign. kan regningen for rådgivning hurtig blive stor!

Med PS-abonnement ’forsikrer’ du dig for et fast beløb*, og kan herefter benytte vores hotline, når spørgsmål opstår.

Desuden modtager du PS-Nyt, som udsendes 6 gange årligt. PS-Nyt indeholder sidste nyt vedr. ansættelsesregler og ændringer heraf – samt diverse info om fx tilskud, løn, arbejdsmiljø, regler for rygepolitik, mobil osv. Det kan også være eksempler på sager, hvor der er fældet dom over arbejdsgiver eller arbejdstager.

Din pris for PS-abonnement for  2018: 1650 kr.*

 

*Beløbet er inkl. PS-Nyt samt hotline til besvarelse af konkrete spørgsmål. Beløbet er ekskl. evt. udarbejdelse af dokumenter, omfattende beregninger/sagsbehandlinger, hvilket tilbydes mod ekstra betaling.

Abonnement på PS nyt inkl. hotline
- ved at udfylde formularet herunder.

 

WEB_PS-Nyt december 2017
Tilbud på PS-abonnement inkl. hotline